Gospodarstwo Lasochów z siedzibą w Oksie
28-363 Oksa
ul. Stawowa 2 a

Gospodarstwo Lasochów (przetwórnia)
28-363 Oksa
ul. Piwna 5

telefon(+ 48) 41 380 84 80; 41 380 80 13
tel./fax(+ 48) 41 380 84 81
e-mail  lasochow@gmail.com

NIP 657-175-89-92
Regon292 389 750

Weterynaryjne Numery Indentyfikacyjne:
- obiekt Oksa 26029206
- obiekt Lasochów 26029217
- obiekt Marianów 26029218
Weterynaryjny Numer Przetwórni 26021801

Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2021)