WARUNKI NATURALNE

W chwili obecnej Gospodarstwo „Lasochów” z siedzibą w Oksie obejmuje obszar 250 ha stawów i ponad 130 ha ziemi rolnej, rozlokowanych w trzech sąsiadujących ze sobą gminach powiatu jędrzejowskiego (Małogoszcz, Nagłowice, Oksa).

Zróżnicowany charakter zajmowanej przez nasze gospodarstwo powierzchni umożliwia nam prowadzenie tradycyjnej hodowli w oparciu o zboża pochodzące z własnych upraw.

Prowadzonej przez gospodarstwo ekologicznej hodowli sprzyja samo środowisko naturalne, zwłaszcza krystalicznie czysta woda, z której słynie dolina Białej Nidy.

Gospodarstwo „Lasochów” składa się z trzech, położonych w obrębie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obiektów stawowych zasilanych czystymi wodami rzek Biała Nida i Brynica, jak również licznymi źródłami występującymi w dolinie Cieku od Wiśnicza. Są to:

  • obiekt Oksa - stanowiący bazę gospodarstwa, zasilany z rzeki Biała Nida (I klasa czystości) i położony w jej górnym biegu (obszar NATURA 2000)
  • obiekt Lasochów - zasilany źródłami występującymi w dolinie Cieku od Wiśnicza i leżącymi w dorzeczu Białej Nidy
  • obiekt Marianów - zasilany z rzeki Brynica, dopływu Białej Nidy (obszar NATURA 2000)
O bogactwie tutejszego środowiska świadczyć mogą rzadkie gatunki ptaków jak bielik, bocian czarny, czapla biała, zimorodek czy rybołów, które upodobały sobie okolice naszych stawów.
Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2018)