CHÓW I HODOWLA RYB

Zajmujemy się chowem i hodowlą wielu gatunków ryb (jak również produkcją materiału zarybieniowego), w tym:

Wylęgarnia
  • karpi,
  • szczupaków,
  • linów,
  • karasi,
  • jazi,
  • sumów,
  • płoci,
  • amurów,
  • tołpyg

Od 2018 r. gospodarstwo dysponuje własną wylęgarnią ryb słodkowodnych, dostarczającą materiał zarybieniowy na potrzeby własne, jak również dla klientów zewnętrznych.

W 2015 roku w naszym gospodarstwie wprowadzony został system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą PN-EN ISO 22000:2006 w zakresie hodowli ryb, w szczególności karpia (certyfikat nr rejestracyjny PL-PNG-078/22000/15)

Zdrowotność prowadzonej przez nas hodowli jest dla nas kwestią priorytetową: Gospodarstwo „Lasochów” na co dzień znajduje się pod ścisłym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie, a od wielu lat współpracuje z wybitnymi specjalistami z zakresu chorób ryb z Zakładu Chorób Ryb Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, którzy minimum trzy razy w roku wizytują Gospodarstwo.

Badaniom pod kątem zdrowotności, a także warunków chowu i hodowli poddawane są wówczas ryby ze wszystkich obiektów stawowych należących do Gospodarstwa. Przez pozostałą część roku pracownicy Gospodarstwa utrzymują stały kontakt z ekspertami z Puław, mogąc liczyć na ich doradztwo i konsultacje.

W okresie sprzedaży hodowane przez nas ryby poddawane są badaniom weterynaryjnym minimum co dwa tygodnie.
Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2018)