Gospodarstwo „Lasochów” z siedzibą w Oksie
28-363 Oksa
ul. Stawowa 2 a

Gospodarstwo „Lasochów” - Przetwórnia
28-363 Oksa
ul. Piwna 5

telefon+ 48 41 380 84 80; + 48 41 380 80 13
tel./fax + 48 41 380 84 81

e-mail  lasochow@gmail.com,
gospodarstwol@interia.pl

NIP 657-175-89-92
Regon   292 389 750

Weterynaryjny Numer Indentyfikacyjny 26029206
Weterynaryjny Numer Przetwórni 26021801Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2016)