Gospodarstwo „Lasochów” z siedzibą w Oksie istnieje od 2001 roku. Przez ponad 15 lat swojej obecności na polskim rynku zdążyło wyrobić sobie zasłużoną opinię rzetelnego producenta wysokiej jakości produktu, jakim jest Karp z Oksy. Mieszkańcy okolicznych wsi oraz dalej położonych miast: Kielc, Śląska, Częstochowy czy Krakowa, zdążyli już przekonać się do walorów smakowych karpia wyhodowanego w Oksie. Okres Bożego Narodzenia jest wskaźnikiem popularności naszego produktu: mimo ciągłego wzrostu produkcji mamy trudności z pokryciem zapotrzebowania rynku.

Dynamiczny rozwój naszego Gospodarstwa znalazł swój wyraz w uruchomieniu w 2012 roku przetwórni, dzięki której rozszerzyliśmy swoją ofertę o ryby świeże na lodzie oraz ryby wędzone.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Nasze sukcesy to rezultat nie tylko właściwie prowadzonej hodowli, opartej na zbożach pochodzących z własnych upraw, ale także szczególnych uwarunkowań środowiskowych, z których słynie dolina Białej Nidy. Dwa spośród trzech naszych obiektów stawowych położne są w obszarze NATURA 2000, wszystkie zaś znajdują się w obrębie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Krystalicznie czysta woda i wolne od zanieczyszczeń powietrze to podstawa ekologicznego chowu ryb prowadzonego w naszym Gospodarstwie.

Dodać należy, że prowadzona przez nas działalność ma nie tylko ekologiczny, ale i tradycyjny charakter, stanowiąc kontynuację wielowiekowej tradycji hodowli ryb na obszarze dzisiejszego powiatu jędrzejowskiego, zapoczątkowanej w XVI wieku przez Mikołaja Reja z Nagłowic.

Wyżej przedstawione fakty świadczą na korzyść tezy, że jest to kontynuacja nader udana...

AKTUALNOŚCI: PROTEST RYBAKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

Pogotowie protestacyjne

Zawisły u nas nowe banery. Tym razem dołączamy się do protestu przeciwko próbom ministra Marka Gróbarczyka odebrania lub ograniczenia polskiej akwakulturze rekompensat wodno-środowiskowych zapisanych w Rozporządzeniu MGMiŻS z dnia 28.02.2017 r. (działanie 2.5. Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe).

Więcej informacji na temat protestu znaleźć można na facebookowej stronie Rybackiego Sztabu Kryzysowego.


Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2016)