Logo unijne

Gospodarstwo „Lasochów” z siedzibą w Oksie istnieje od 2001 roku. Przez ponad 15 lat swojej obecności na polskim rynku zdążyło wyrobić sobie zasłużoną opinię rzetelnego producenta wysokiej jakości produktu, jakim jest Karp z Oksy. Mieszkańcy okolicznych wsi oraz dalej położonych miast: Kielc, Śląska, Częstochowy czy Krakowa, zdążyli już przekonać się do walorów smakowych karpia wyhodowanego w Oksie. Okres Bożego Narodzenia jest wskaźnikiem popularności naszego produktu: mimo ciągłego wzrostu produkcji mamy trudności z pokryciem zapotrzebowania rynku.

Dynamiczny rozwój naszego Gospodarstwa znalazł swój wyraz w uruchomieniu w 2012 roku przetwórni, dzięki której rozszerzyliśmy swoją ofertę o ryby świeże na lodzie oraz ryby wędzone, a w 2018 r. zaowocował utworzeniem wylęgarni, zwiększającej naszą efektywność w produkcji materiału zarybieniowego.

Gospodarstwo realizuje operację w ramach działania 2.5. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” pt. „Wsparcie wykorzystania tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiektach stawowych”. Celem operacji jest „Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego”.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

  • W 2015 roku wprowadziliśmy system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą PN-EN ISO 22000:2006 w zakresie hodowli ryb, w szczególności karpia (certyfikat nr rejestracyjny PL-PNG-078/22000/15)

Nasze sukcesy to rezultat nie tylko właściwie prowadzonej hodowli, opartej na zbożach pochodzących z własnych upraw, ale także szczególnych uwarunkowań środowiskowych, z których słynie dolina Białej Nidy. Dwa spośród trzech naszych obiektów stawowych położne są w obszarze NATURA 2000, wszystkie zaś znajdują się w obrębie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Krystalicznie czysta woda i wolne od zanieczyszczeń powietrze to podstawa ekologicznego chowu ryb prowadzonego w naszym Gospodarstwie.

Dodać należy, że prowadzona przez nas działalność ma nie tylko ekologiczny, ale i tradycyjny charakter, stanowiąc kontynuację wielowiekowej tradycji hodowli ryb na obszarze dzisiejszego powiatu jędrzejowskiego, zapoczątkowanej w XVI wieku przez Mikołaja Reja z Nagłowic.

Wyżej przedstawione fakty świadczą na korzyść tezy, że jest to kontynuacja nader udana...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na remont stawów obiektu stawowego Marianów (gmina Nagłowice, powiat jędrzejowski) polegający na wymianie zniszczonych mnichów drewnianych i zastawek na betonowe, wykonanie niezbędnych robót ziemnych na stawach i wokół wymienianych mnichów oraz dokonania przecinek i wycinek zarośli i trzciny. Szczegóły w załączniku.
Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2018)